• Poskytovanie právnych služieb zahŕňa najmä:
 • - zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, správnymi orgánmi,
 •   orgánmi štátnej správy a inými právnymi subjektami,
 • - poskytovanie právnych rád, konzultácie,
 • - spisovanie listín o právnych úkonoch,
 • - spracúvanie právnych rozborov,
 • - ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.
 • Oblasti právnych služieb:
 • - Obchodné právo
 • - Občianske právo
 • - Správne právo
 • - Trestné právo
 • - Rodinné právo
 • - Pracovné právo