Ceny právnych služieb sú účtované v súlade s advokátskou tarifou (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR z 10. novembra 2004 č. 655/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov) s ohľadom na povahu klientom vyžadovanej právnej pomoci.
Odmena je vždy primeraná nárokom klienta a vždy stanovená vzájomnou dohodou, ktorá predchádza začiatku poskytovania právnych služieb.